pzhgpraclawscy

Temat: [Śląsk] Fiona - szczęśliwe zakończenie - w DS u mmlasowice :):):)
Miałam dzisiaj nie zapowiedzianą kontrolę z Urzędu Wojewódzkiego z Katowic. Pani doktor - TERENOWY RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH - zwizytowała fundację pod kontem FAKTYCZNEGO ISTNIENIA. Przepytała o to i tamto........... Wypytała o ... tych psów gdziekolwiek. Podarowała woreczek Karmy Chapi i Dentes Pedigree. Nad sytuacją lokalową psów zadziwiła się ,że żyją jak ludzie w domu.Wskazała na nowopowstałe przedszkole vis-a-vis....z pytajnikiem w oczach co teraz...
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=129203Temat: Waloryzacja kaucji mieszkaniowej
art. 678 § 1 zdanie pierwsze kc oznacza, że przekształcenie podmiotowe jest całkowite i na nabywcę przechodzą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu, za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych ustawą" - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 marca 1992 r., I ACr 77/92, OSAiSN 1993/2 poz. 11 str. 29. Z komentarza do art. 678 kc autorstwa Heleny Ciepłej: "Nabywca uzyskuje status wynajmującego dopiero z chwilą nabycia. Wynikające ze stosunku najmu prawa i obowiązki odnoszą się do nabywcy w zasadzie dopiero po nabyciu rzeczy". "W razie zbycia budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w ... także z obowiązkiem dostarczenia najemcy w razie rozwiązania umowy najmu lokalu zamiennego, jeżeli taki obowiązek spoczywałby na zbywcy w myśl art. 57 ust. 3 dawnego prawa lokalowego (uchwała SN z dnia...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=70413


Temat: Czy uchwała właścicieli o przeksięgowaniu nadpłaty jest OK?
Togi sędziów z Katowic podobają się Cię bardziej niż poznańskie sukienki? Udajesz, że nie pamiętasz długiej dyskusji na temat tego partackiego poznańskiego orzeczenia? Przypomnę: sędziowie z Poznania bezpodstawnie rozciągnęli opinię Sądu Najwyższego, dotyczącą centralnego ogrzewania (jeśli nie ma indywidualnych ciepłomierzy lokalowych, to cała instalacja c.o. łącznie z grzejnikami w lokalach stanowi przedmiot współwłasności przymusowej) na wszystkie instalacje i urządzenia: Stanowisko Sądu Najwyższego ... wodociągowa, łącznie z bateriami (kranami) jest współwłasnością przymusową wszystkich właścicieli lokali. Zatem właściciel lokalu ma prawo żądać od wspólnoty wymiany kranów na jej koszt. Bzdura? Tak, ale pretensje proszę kierować do...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4833


Temat: Apel Towarzystwa Kultury Świeckiej o świecką placówkę naukow
... Międzynarodowej Unii Humanistycznej i Etycznej (z siedzibą w Holandii). Dysponuje dwunastoma oddziałami regionalnymi, m.in. w Katowicach. Związane z lewicą, w 2006 r. było sygnatariuszem programu Porozumienia Lewicy i Demokratów "Wspólna Polska"....
Źródło: psychotrop.info/viewtopic.php?t=1299


Temat: Zapomnijcie, Że byliście stolicą regionu
Zapomnijcie, Że byliście stolicą regionu Wtorek, 8 listopada 2005r. Z gmachu dawnego Urzędu Wojewódzkiego zniknie tabliczka z napisem śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Placówka Zamiejscowa w Częstochowie. Dlatego, Że premier Kazimierz ... spraw - mówi Robert Rogulski dyrektor częstochowskiej placówki. Nie jesteśmy skrzynką pocztową jak to próbują przedstawić niektórzy. To u nas bez konieczności wyjeŻdŻania do Katowic moŻna uzyskać potrzebne dokumenty, załatwić szereg formalności. Nasi pracownicy wyjeŻdŻają do gmin. W delegaturze pracuje 107 osób. Jeśli urząd zostanie zlikwidowany przejdą do pracy w Katowicach. Teoretycznie, bo tam przecieŻ przybędzie pracy. Ale moŻe być i tak, Że nie dla wszystkich znajdzie się etat, choćby z powodu trudności lokalowych. W Częstochowie załatwiane są sprawy m.in. z zakresu geodezji, własności skarbu państwa, polityki regionalnej, społecznej. - PrzecieŻ to oczywiste, ... kaŻdej kampanii wyborczej. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu i Utworzenia Województwa Częstochowskiego będzie mogło sobie tylko pogadać. Co z tego, Że radny Konrad Głębocki, doktor prawa, specjalista od administracji państwowej udowadniał,...
Źródło: forumczestochowa.pl/viewtopic.php?t=1199
Szablon by Sliffka (© pzhgpraclawscy)