pzhgpraclawscy

Temat: Darowizna spółdzielczego prawa do lokalu
... niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=2397Temat: Aktualne oplaty notarialne od darowizn
... 000 000 zł - 5 710 zł + 0,25 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku,...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=8540


Temat: Nawet na Bialorusi lepiej?
co do tej sredniej krajowej polskiej to te 2700 troche przesadziles, jest cos ok 2100-2200 Niestety mylicie się oboje :p Jak zwykle prawda leży po środku, według GUSu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za cały rok 2005 w Polsce wynosiło 2380,29 zł a za ten sam okres na Białorusi średnia miesięczna pensja w przeliczeniu na złotówki to ok 716 zł, chyba...
Źródło: telepolis.pl/forum/viewtopic.php?t=5239


Temat: obowi?zek naliczania kar umownych ???
Dużo zależy od warto?ci zamówienia, zgodnie z art. 26 ustawy o odpowiedzialno?ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie ma naruszenia je?li kwota o której mówimy nieprzekracza ł?cznie przecietnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Je?li 3 dni opóĄnienia x 0,1% warto?ci zamówienia < niż powyższe może zamawiajacy odst?pić bez większych konsekwencji ... Z mojego punktu widzenia nie ma powodu do odstępowania ... była umowa, termin nie został dotrzymany ... wykonawca powinien zapłacić karę umown? ... wła?ciwie to karę powinno sie potr?cić z wynagrodzenia wykonawcy ... i już ... sprawa załatwiona i czysta ... -...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=1424


Temat: Ploteczki o wrześniowych maluszkach cz. VII
gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego...
Źródło: rodzinko.pl/showthread.php?t=3223


Temat: Ile kasy dla notariusza?
... Można zaproponować notariuszowi niższe wynagrodzenie, a jak się nie zgodzi pójść do innego. Howgh :lol:
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=58347


Temat: Od marca więcej zwolnionych z abonamentu RTV
narodowej w roku poprzedzającym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Abonamentu nie zapłacą także m.in. osoby bezrobotne; osoby, które ukończyły 75 lat; osoby niesłyszące, posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w...
Źródło: sat-extreme.pl/showthread.php?t=4043


Temat: Urząd I Instancji nie uznaje mnie jako stronę w postępowaniu.
... mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Przepis prawny:Art. 55....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=36763


Temat: Kasa na urlop - komu i ile?
5 proc. tego wynagrodzenia w pierwszym roku nauki, 6 proc. - w drugim i 7 proc. - w trzecim. Od 1 stycznia 2003 r. wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć podanych...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=13903


Temat: Kwota graniczna a zasiłek macierzyński !!!
... mowa w art. 6, 7 i 10, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (...)...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=82794


Temat: Ile się należy uczniom za pranie???
* w trzecim roku - nie mniej niż 6% przecietnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujacego od pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego w...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=395


Temat: mieszkanie
... 1.000.000 zł - 5.710 zł + 0,25 % od nadwyżki ponad 1.000.000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych...
Źródło: maszewska37.sisco.pl/forumphpbb/viewtopic.php?t=38


Temat: [NIE]POPiSowy Rząd (?)
Wg Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w roku 2004 2 289,57 złotych. Wg tej tabeli kwota ta co roku się podwyższa. Podejrzewam, że za rok 2005 wyniesie ona ok. 2400 złotych. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2005 r. wyniosło 2480,56 złotych. Sami oceńcie kto ma rację. Galvarze ale istnieje jeszcze coś takiego jak wartość waluty...
Źródło: fir.mistbinder.org/viewtopic.php?t=351


Temat: Wstrząsający raport NSZZ "Solidarność" o wyzysku p
... moim dzieciom. Stawki nie przekraczają 7 złotych na godzinę brutto, więc zarabiam ok. 2 tysięcy złotych miesięcznie. W firmie Piotra nie działają związki zawodowe. Raport "Solidarności" stwierdza, że większość firm ochrony...
Źródło: haloooo.com/forum/viewtopic.php?t=188


Temat: mieszkanie dla jednego z małżonków
... % od nadwyżki ponad 1.000.000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=10881


Temat: Czy będą talony na świeta?
... kolejno 5,6 i 7% na pracownika młodocianego: w pierwszym, drugim i trzecim roku nauki) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli to...
Źródło: hiperforum.net84.net/viewtopic.php?t=216


Temat: PU o rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 4. Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, sądy powszechne ... samorządu terytorialnego przeznaczonych na cele mieszkaniowe na rzecz poszkodowanych stosuje się odpowiednio art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Art. 4. 1. W przypadku braku środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia ... Pracowniczych. 2. Zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może podlegać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, za okres nie dłuższy niż od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia...
Źródło: prpg.org.pl/viewtopic.php?t=610


Temat: Między liberalizmem, a konserwatyzmem gospodarczym
największych giełdowych spółek w pierwszym półroczu 2006 r. wynosiło średnio 100 tys. zł., gdy średnia krajowa planowana na 2007 r. w gospodarce narodowej to 2616 zł brutto, a minimalna płaca 936 ... żywnościowe) i usług dorównuje cenom w krajach tzw. starej UE, gdzie przeciętne zarobki, jak i płaca minimalna są wielokrotnie wyższe niż w Polsce. W 2006 r. w płaca minimalna w naszym...
Źródło: fir.mistbinder.org/viewtopic.php?t=1000


Temat: notariusz
Informacja z dzisiejszego Onet`u Senat podniósł limit wynagrodzenia dla notariuszy (PAP, tm/03.06.2004, godz. 13:45) Maksymalna stawka notarialna będzie wynosić dziesięciokrotność, a nie - jak uchwalił Sejm - sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zdecydował w czwartek Senat, który wprowadził poprawki do znowelizowanej ustawy o notariacie. Za przyjęciem ustawy z poprawkami opowiedziało się 78 senatorów, przeciw był jeden, a czterech wstrzymało się od głosu. Zgodnie z nowelizacją minister sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem finansów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi w drodze rozporządzenia maksymalne stawki wynagrodzenia za czynności notarialne. Senatorowie nie zgodzili ... stracą swoją moc z dniem 30 czerwca. Według przepisów uznanych przez TK za sprzeczne z konstytucją, wysokość maksymalnego wynagrodzenia notariuszy zależy od wartości przedmiotu zawieranej umowy. Notariusz nigdy nie ustala samodzielnie tej wartości. Gdy czynność notarialna wymaga dużego nakładu pracy i czasu, rozporządzenie o taksach dopuszcza ustalenie wyższego wynagrodzenia niż maksymalna stawka określona w przepisach. Nie może ono jednak przekroczyć dwukrotnego wynagrodzenia ... 5.800 zł + 0,25 proc. od sumy powyżej miliona. Za sporządzenie umowy zbycia własnościowego spółdzielczego mieszkania, spółdzielczego lokalu użytkowego i domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej maksymalne wynagrodzenie notariusza wynosi połowę wynagrodzenia...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=6978


Temat: Kartka wywieszona w miejscu pracy-"BRAK ZAPŁTY ZA URLOP WYPOCZYNKOWY
... r. o ZFŚS (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.), • obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej...
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=3815
Szablon by Sliffka (© pzhgpraclawscy)